top of page

Polityka prywatności

1. Wstęp. Aktualizacja: 30.01.2022

 

Ta strona internetowa została stworzona za pomocą najlepszej platformy do tworzenia stron internetowych na świecie, Wix.com Wix ADI.


  FuturesReferralCode.com „Firma”, „my”, „nas” lub „nasz”) ma na celu ochronę Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy korzystania z FuturesReferralCode.com oraz wszelkich witryn internetowych, oprogramowania i/lub powiązanych usług należących do Spółki (łącznie „Witryna”). Nasza Polityka prywatności ujawnia nasze praktyki dotyczące prywatności i wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy, zbieramy, przechowujemy, przekazujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe. Ponadto, jeśli jesteś użytkownikiem europejskim lub obywatelem UE, nasza Polityka prywatności określa dodatkowe prawa, które możesz mieć do swoich danych osobowych. Prosimy o okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności, ponieważ możemy ją od czasu do czasu zmieniać bez powiadomienia. Jeśli nie zgadzasz się lub nie akceptujesz naszej Polityki prywatności w całości, nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani z niej korzystać.

Autor i właściciel: Emre Ata

​​

2. Zebrane informacje.


Dane osobowe lub dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie, na podstawie których można zidentyfikować tę osobę. Nie obejmuje danych, w przypadku których tożsamość została usunięta lub w inny sposób zanonimizowana.

​​

Dobrowolnie gromadzone dane osobowe


Nie będziesz musiał podawać nam żadnych danych osobowych podczas odwiedzania naszej Witryny. Jednak niektóre części naszej Witryny mogą wymagać od nas gromadzenia danych osobowych o Tobie. Podczas korzystania z Witryny możemy zbierać Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, nazwę użytkownika, hasło, identyfikator, nazwę i adres firmy, informacje o organizacji i inne dane identyfikujące. Wszelkie dane osobowe, które przesyłasz za pośrednictwem Witryny, będą wykorzystywane i ujawniane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

​​

Dane osobowe zbierane automatycznie


Za każdym razem, gdy korzystasz z naszej Witryny, możemy zbierać od Ciebie informacje nie umożliwiające identyfikacji, takie jak adres IP, interakcje z Witryną, informacje o zapytaniach, informacje o lokalizacji, dane o cenach, historia badań, lokalizacja i informacje GPS, odsyłający adres URL, przeglądarka, interakcja aplikacji, informacje o dostawcy usług mobilnych, system operacyjny, wykorzystanie danych, przesyłane dane i dostawca usług internetowych.

​​

3. Dane anonimowe.


Należy pamiętać, że możemy gromadzić i agregować dane osobowe z naszej Witryny oraz anonimizować te informacje dla naszych własnych badań lub celów wewnętrznych. Gdy takie dane zostaną zanonimizowane, nie można ich powiązać z użytkownikiem.

​​

4. Udostępnianie i wykorzystywanie Twoich informacji.


Ta sekcja wyjaśnia, w jaki sposób planujemy udostępniać i wykorzystywać Twoje dane osobowe. Wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w następujących celach:

Administracja kontraktu. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do (1) negocjowania, wykonywania, odnawiania i/lub zarządzania umową z Tobą; (2) wnioski licencyjne lub inne transakcje informacyjne i związane z nimi płatności; i/lub (3) komunikować się z Tobą w związku z powyższym (w tym przesyłać powiadomienia prawne).

Dostęp i komunikacja do naszej strony internetowej i usług. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do: (1) interakcji z Tobą za pośrednictwem naszej Witryny (np. aktualizacje oprogramowania, ogłoszenia na Witrynie itp.): i/lub (2) zarządzania i odpowiadania na Twoje pytania (np. techniczne, handlowe lub administracyjne) lub prośby o konserwację i wsparcie.

​​

Korzystanie z Serwisu. możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby (1) umożliwić Ci korzystanie z Witryny i łatwe poruszanie się po niej; i/lub (2) lepiej zrozumieć Twoje potrzeby i zainteresowania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE („RODO”).

​​

Udostępnianie stronom trzecim. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do udostępniania naszym firmom partnerskim lub przyszłym podmiotom stowarzyszonym w celach badawczych, marketingowych i innych. Możemy również dzielić się Twoimi dostawcami usług informacyjnych, z którymi zawieramy umowy, takimi jak kontrahenci, dostawcy usług hostingowych, dostawcy danych i inni, abyśmy mogli świadczyć Ci dowolne usługi i umożliwić Ci dostęp do Witryny.

​​

Zezwalanie na pobieranie z Witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci pobieranie danych lub treści z Witryny.

​​

Szkolenia i ulepszenia. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby: (1) umożliwić lepszą obsługę Witryny; i/lub (2) ulepszać Witrynę.

Marketing bezpośredni i zapytania. Możemy wykorzystać Twoje dane osobowe, aby skontaktować się z Tobą w sprawie dodatkowych produktów i usług, którymi możesz być zainteresowany lub aby odpowiedzieć na zapytanie.

​​

korespondencja Możemy przetwarzać informacje zawarte lub związane z jakąkolwiek komunikacją, którą do nas wysyłasz („dane korespondencyjne”). Dane korespondencyjne mogą obejmować treść komunikacji oraz metadane związane z komunikacją. Serwis będzie generował metadane związane z komunikacją prowadzoną za pomocą formularzy kontaktowych Serwisu. Dane korespondencyjne mogą być przetwarzane w celu komunikacji z Tobą i prowadzenia ewidencji. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą Witryną i prowadzenie działalności gospodarczej oraz komunikacja z odwiedzającymi.

​​

​​

korespondencja Możemy przetwarzać informacje zawarte lub związane z jakąkolwiek komunikacją, którą do nas wysyłasz („dane korespondencyjne”). Dane korespondencyjne mogą obejmować treść komunikacji oraz metadane związane z komunikacją. Serwis będzie generował metadane związane z komunikacją prowadzoną za pomocą formularzy kontaktowych Serwisu. Dane korespondencyjne mogą być przetwarzane w celu komunikacji z Tobą i prowadzenia ewidencji. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą Witryną oraz biznesem i komunikacją z odwiedzającymi.

​​

 

Informacje o Tobie dostarczane przez strony trzecie. Możemy otrzymywać informacje o Tobie od innych firm lub użytkowników. Na przykład, gdy inni użytkownicy przesyłają zapytanie firmowe, mogą w takim zapytaniu uwzględnić Twoje dane.

Legalny proces. Możemy udostępniać Twoje dane: jeśli uważamy, że jest to uzasadnione w celu zapewnienia zgodności z prawem, rozporządzeniem, żądaniem prawnym lub rządowym; odpowiedzieć na wezwanie do sądu, nakaz sądowy, nakaz lub inny proces prawny; egzekwowania obowiązujących Warunków użytkowania lub niniejszej Polityki prywatności, w tym dochodzenia w sprawie potencjalnych naruszeń; w celu ochrony bezpieczeństwa, praw lub własności publicznej, dowolnej osoby lub Firmy; wykrywanie, zapobieganie lub w inny sposób rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem lub problemami technicznymi lub nielegalnymi lub podejrzewanymi nielegalnymi działaniami (w tym oszustwami); lub jako dowód w postępowaniu sądowym, w którym jesteśmy zaangażowani, w ramach postępowania sądowego lub regulacyjnego.

​​

5. Przechowywanie danych osobowych.
Firma będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to wymagane. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe:

Na dowolny prawnie wymagany okres.


Dopóki nie mamy już ważnego powodu, aby przechowywać lub wykorzystywać Twoje dane osobowe. Gromadzone przez nas dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to zasadnie konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, do wykonania naszych zobowiązań umownych i prawnych oraz przez wszelkie obowiązujące okresy przedawnienia w celu dochodzenia i obrony roszczeń.
Do czasu otrzymania prośby o usunięcie, usunięcie lub zmodyfikowanie jakichkolwiek danych osobowych przechowywanych u nas.


6. Podstawa prawna przetwarzania informacji.
Twoje informacje zebrane za pośrednictwem Witryny mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Niemczech, Danii, Holandii lub dowolnym innym kraju, w którym Firma lub jej spółki zależne, stowarzyszone lub usługodawcy mają swoje placówki. Możemy przekazywać informacje, które zbieramy o Tobie, w tym dane osobowe, podmiotom powiązanym lub innym stronom trzecim ponad granicami oraz z Twojego kraju lub jurysdykcji do innych krajów lub jurysdykcji na całym świecie. Przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo, w następujących celach:

​​

jeśli jest to konieczne do spełnienia niniejszej Polityki prywatności lub naszych Warunków użytkowania lub Polityki plików cookie;
zgodna z wyrażoną przez Ciebie zgodą, którą możesz w każdej chwili odwołać;
jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych;
od czasu do czasu, aby chronić swoje żywotne interesy lub interesy innych osób;
jeśli jest to konieczne w interesie publicznym; oraz
jeśli jest to konieczne dla naszych (lub innych) uzasadnionych interesów, w tym naszych interesów w dostarczaniu bezpiecznych i dochodowych usług naszym użytkownikom i partnerom.

 

7. Uzyskiwanie dostępu i edytowanie informacji.
Podczas korzystania z naszej Witryny możesz mieć dostęp do niektórych swoich danych osobowych i edytować je za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego Witryny. Jeśli w dowolnym momencie masz jakiekolwiek pytania lub chcesz przejrzeć, zmienić lub edytować jakiekolwiek dodatkowe zebrane przez nas dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem cryptocurrencyintheusa@gmail.com.

​​

8. Usuwanie informacji.


Jeśli chcesz usunąć jakiekolwiek dane osobowe przechowywane na Stronie internetowej Spółki, skontaktuj się z nami pod adresem cryptocurrencyintheusa@gmail.com. Pamiętaj, że prośby o usunięcie nie są przetwarzane natychmiast. Może wystąpić uzasadnione opóźnienie w usunięciu żądanych danych osobowych.

Możesz złożyć wniosek o usunięcie przez e-mail na adres cryptocurrencyintheusa@gmail.com. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących usuwania lub przechowywania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami. Wszystkie żądania usunięcia lub usunięcia podlegają postanowieniom Sekcji 6 i wszelkim obowiązującym przepisom. Ponadto zachowamy i wykorzystamy Twoje dane osobowe (nawet po żądaniu usunięcia lub usunięcia), jeśli jest to wymagane, abyśmy mogli wypełnić nasze zobowiązania prawne, rozwiązywać spory i egzekwować nasze umowy.

​​

9. Reklamodawcy zewnętrzni.
Witryna zawiera reklamy osób trzecich oraz linki do innych witryn internetowych. Nie przekazujemy tym reklamodawcom ani witrynom internetowym stron trzecich żadnych danych osobowych klientów. Te strony internetowe osób trzecich i reklamodawcy lub firmy zajmujące się reklamą internetową działające w ich imieniu czasami używają technologii do wysyłania lub wyświetlania reklam, które pojawiają się w naszej Witrynie, bezpośrednio w przeglądarce. oni automatycznie

Otrzymasz swój adres IP, gdy to się stanie. Mogą również używać plików cookie, JavaScript, sygnałów nawigacyjnych (znanych również jako znaczniki akcji lub jednopikselowe GIF-y) i innych technologii do mierzenia skuteczności swoich reklam i personalizowania treści reklamowych. Nie mamy dostępu ani kontroli nad plikami cookie lub innymi funkcjami, z których mogą korzystać, a praktyki informacyjne tych reklamodawców i witryn stron trzecich nie są objęte niniejszą Polityką prywatności (ani naszymi Warunkami korzystania lub Polityką plików cookie). Skontaktuj się z nimi bezpośrednio, aby uzyskać więcej informacji na temat ich praktyk w zakresie prywatności.

​​

Witryna wyświetla również spersonalizowane reklamy stron trzecich w oparciu o dane osobowe odwiedzających. Chociaż Witryna nie udostępnia żadnych danych osobowych reklamodawcom, reklamodawcy (w tym firmy wyświetlające reklamy) mogą założyć, że użytkownicy, którzy wchodzą w interakcję lub klikają spersonalizowaną reklamę, spełniają ich kryteria personalizacji reklamy. Jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali zgromadzone przez nas dane osobowe, aby umożliwić stronom trzecim personalizowanie reklam, które Ci wyświetlamy, skontaktuj się z nami pod adresem cryptocurrencyintheusa@gmail.com.

​​

10. Firma, której nie kontrolujemy.


Ściśle współpracujemy z firmami powiązanymi i uczestniczymy w różnych programach marketingu afiliacyjnego, aby otrzymać wynagrodzenie, gdy oglądasz i/lub kupujesz produkty i/lub usługi sprawdzone i/lub wymienione w Witrynie. W niektórych przypadkach firmy te prowadzą sklepy w Witrynie lub sprzedają Ci oferty w Witrynie. Możesz stwierdzić, kiedy strona trzecia jest zaangażowana w twoje transakcje, a my udostępniamy informacje o klientach związane z tymi transakcjami tej stronie trzeciej.

​​

11. Zewnętrzni dostawcy usług.


Możemy zatrudniać inne firmy i osoby do wykonywania funkcji w naszym imieniu. Przykłady obejmują hosting Witryny, analizowanie danych, udzielanie pomocy marketingowej, dostarczanie wyników wyszukiwania i linków (w tym płatnych list i linków) oraz świadczenie obsługi klienta. Mają dostęp do danych osobowych potrzebnych do wykonywania swoich funkcji, ale nie mogą ich wykorzystywać do innych celów.

​​

12. Pliki cookie.
Obecnie używamy plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

13. Rezygnacja i brak śledzenia.


Jeśli zdecydujesz się podać nam swoje dane kontaktowe, zgadzasz się, że możemy wysyłać Ci wiadomości SMS-em i e-mailem, jeśli wyraziłeś na to zgodę. Możesz jednak zrezygnować z jakiejkolwiek komunikacji i możesz zrezygnować z podawania niektórych danych osobowych, jeśli ma to zastosowanie. Jeśli chcesz zrezygnować z niektórych komunikatów lub zbierania informacji, skontaktuj się z nami pod adresem cryptocurrencyintheusa@gmail.com. „Nie śledź” to preferencja, którą możesz ustawić w swojej przeglądarce internetowej, aby informować strony internetowe, że nie chcesz być śledzony. Możesz włączyć lub wyłączyć opcję „nie śledź”, odwiedzając stronę „preferencje” lub „ustawienia” swojej przeglądarki internetowej.

​​

14. Osoby trzecie.
Firma może umieszczać w naszej Witrynie łącza do stron internetowych osób trzecich, które mogą zawierać informacje, nad którymi nie mamy kontroli. Uzyskując dostęp do strony internetowej strony trzeciej za pośrednictwem naszej Witryny, potwierdzasz, że zdajesz sobie sprawę, że takie strony internetowe osób trzecich nie są sprawdzane pod kątem prywatności lub

kwestie bezpieczeństwa przez nas. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje gromadzone lub wykorzystywane przez jakiegokolwiek reklamodawcę lub witrynę strony trzeciej, którą odwiedziłeś za pośrednictwem linku w naszej Witrynie. Musisz zapoznać się z warunkami świadczenia usług i polityką prywatności tej strony trzeciej, aby zrozumieć, jak działają ich praktyki gromadzenia i przechowywania informacji.

​​

15. Środki bezpieczeństwa.


Dokładamy uzasadnionych starań, aby chronić Twoje dane, stosując fizyczne i elektroniczne zabezpieczenia zgodnie ze standardami branżowymi. Ponieważ jednak nasza Witryna jest hostowana elektronicznie, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa ani prywatności Twoich informacji. Z tego powodu zalecamy korzystanie z oprogramowania antywirusowego, rutynowych kontroli zdolności kredytowej, niezawodnych haseł, zapór sieciowych i innych środków ostrożności w celu ochrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa i prywatności.

​​

16. Twoje prawa do prywatności w Kalifornii.


Firma zezwala mieszkańcom stanu Kalifornia na korzystanie ze swojej witryny internetowej i przestrzega kalifornijskiego kodeksu biznesowego i zawodowego §§ 22575-22579. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz zażądać pewnych informacji dotyczących ujawniania przez nas danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego. Różne postanowienia zawarte w niniejszej Polityce prywatności odnoszą się do wymagań kalifornijskich ustaw o ochronie prywatności. Chociaż nie rozpowszechniamy Twoich danych stronom trzecim bez pozwolenia, musisz zakładać, że zbieramy informacje elektroniczne od wszystkich odwiedzających Witrynę. Możesz skontaktować się z nami pod adresem cryptocurrencyintheusa@gmail.com w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich praw do prywatności w Kalifornii.

​​

17. Zgodność z wiekiem.


Zamierzamy w pełni przestrzegać amerykańskich i międzynarodowych przepisów dotyczących prywatności dzieci. W związku z tym nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych informacji dotyczących osób poniżej 18 roku życia. Jeśli masz mniej niż 18 lat, nie możesz uzyskać dostępu do Witryny.

18. Przekazywanie Twoich danych do Stanów Zjednoczonych.


Należy pamiętać, że jeśli znajdujesz się poza Stanami Zjednoczonymi, Twoje dane osobowe będą przekazywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jesteś obywatelem lub rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), Spółka zapewni, że Twoje Dane Osobowe będą miały odpowiedni poziom ochrony, co może obejmować zawieranie Umów o Ochronie Danych z naszymi podmiotami przetwarzającymi i przetwarzającymi Twoje dane. Te transfery danych są niezbędne do udostępnienia Ci Serwisu. W przypadku, gdy przekazujemy Twoje Dane Osobowe poza EOG, możemy korzystać ze standardowych klauzul umownych, Tarczy Prywatności Szwajcarsko-USA i innych mechanizmów ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

​​

19. Fuzja i przejęcie.


W przypadku, gdy Firma jest zaangażowana w bankructwo, fuzję, przejęcie, reorganizację lub sprzedaż aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać sprzedane lub przekazane w ramach tej transakcji. Należy pamiętać, że po przesłaniu informacji Twoje prawa do prywatności mogą ulec zmianie.

20. Poprawki.


Podobnie jak nasza Polityka użytkowania i plików cookie, możemy od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Gdy zmienimy niniejszą Politykę prywatności, zmodyfikujemy datę wymienioną w niniejszej Umowie lub możemy się z Tobą skontaktować. Musisz wyrazić zgodę na zmiany jako warunek dalszego korzystania z naszej Witryny. Jeśli nie wyrażasz zgody, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z naszej Witryny i powiadomić nas o swojej odmowie wyrażenia zgody, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres cryptocurrencyintheusa@gmail.com.

​​

21. Informacja o prywatności dla obywateli Europy.


Firma szanuje prawa obywateli lub osób mieszkających na terenie EOG oraz prawa przyznane im na mocy RODO. Ta sekcja dotyczy przywilejów użytkowników z EOG. Jeśli mieszkasz w kraju EOG, usługi są świadczone przez Wallabit Media, LLC pod adresem 530-B Harkle Road, Suite 100 Sante Fe, NM 87505, administratora danych odpowiedzialnego za Twoje dane podczas korzystania z naszej Witryny. RODO przyznaje następujące prawa obywatelom EOG i osobom mieszkającym na terytoriach EOG:

​​

Prawa + Twoje prawa wynikające z RODO


Prawo do informacji


Firma pragnie informować Cię na bieżąco o tym, co robimy z Twoimi danymi osobowymi. Staramy się jasno określać, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane.

​​

Prawo dostępu


W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich informacji. Skontaktuj się z nami pod adresem cryptocurrencyintheusa@gmail.com, jeśli chcesz uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, które Firma posiada.

Prawo do sprostowania


Jeśli informacje o Tobie, które firma posiada, są niedokładne lub niekompletne, masz prawo poprosić nas o ich sprostowanie. Jeżeli dane te zostały przekazane podmiotowi trzeciemu za Twoją zgodą lub ze względów prawnych, musimy również poprosić ją o sprostowanie danych.

​​

Prawo do usunięcia


Czasami nazywane „prawem do bycia zapomnianym”. Masz prawo zażądać od Spółki usunięcia wszelkich Twoich danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo poprosić Firmę o ograniczenie sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane. Oznacza to, że możemy przechowywać dane, ale nie możemy ich dalej przetwarzać. Będziemy przechowywać tylko tyle danych, aby zapewnić spełnienie wszelkich dodatkowych żądań.

​​

Prawo do przenoszenia danych


Firma musi zezwolić na przenoszenie i ponowne wykorzystywanie Twoich danych osobowych do własnych celów na różnych platformach. Skontaktuj się z naszym zespołem pod adresem cryptocurrencyintheusa@gmail.com, jeśli chcesz otrzymać dodatkowe informacje o tym, jak przenieść swoje dane w inne miejsce. Prawo to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które przekazałeś nam jako administratorowi danych.

​​

Prawo do sprzeciwu


Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez Spółkę Twoich danych, nawet jeśli nasze przetwarzanie jest zgodne z uzasadnionymi celami opisanymi w naszej Polityce Prywatności.

Prawo do wycofania zgody
Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych, ale zmienisz zdanie później, masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, a Spółka musi zaprzestać przetwarzania Twoich danych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie.

​​

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych, ale zmienisz zdanie później, masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, a Spółka musi zaprzestać przetwarzania Twoich danych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie.

​​

Możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami pod adresem cryptocurrencyintheusa@gmail.com, jeśli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasze uzasadnione interesy lub interesy osoby trzeciej lub w interesie publicznym, możesz sprzeciwić się temu przetwarzaniu, a my zaprzestaniemy przetwarzania Twoje dane, chyba że przetwarzanie opiera się na ważnych uzasadnionych podstawach lub jest potrzebne ze względów prawnych. Jeśli jesteś mieszkańcem Europy, masz prawo dostępu do danych osobowych, które posiadamy o Tobie, oraz do żądania poprawienia, aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami pod adresem cryptocurrencyintheusa@gmail.com.

 

Ponadto, jeśli jesteś mieszkańcem Europy, zauważamy, że przetwarzamy Twoje dane w celu spełnienia prośby o kontakt (na przykład, jeśli korzystasz z formularza kontaktowego w Witrynie lub w inny sposób kontaktujesz się z nami) lub w inny sposób w celu realizacji naszego uzasadnionego zainteresowania biznesowe. Ponadto należy pamiętać, że Twoje dane będą przekazywane poza Europę, w tym Kanadę i Stany Zjednoczone Ameryki.

​​

22. Skontaktuj się z nami.

bottom of page