top of page

Zastrzeżenie


Aktualizacja: 30.01.2022 FuturesReferralCode.com jej właściciele, operatorzy, zasady, pracownicy, agenci i inne podmioty powiązane nie są zarejestrowanymi maklerami, analitykami, doradcami inwestycyjnymi ani nie uczestniczą w podobnych transakcjach lub zawodach. Wszystko, co zapewniamy na FuturesReferralCode.com („Witryna”), służy wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie powinny być niezależnie zweryfikowane i potwierdzone. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane w oparciu o takie informacje lub usługi. Należy pamiętać o ryzyku związanym z jakąkolwiek działalnością, w tym między innymi z handlem lub inwestowaniem, wykonywaną na dowolnym rynku finansowym. Nie handluj pieniędzmi, na których utratę nie możesz sobie pozwolić. W razie wątpliwości przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy skonsultować się z wykwalifikowanym doradcą finansowym. Zawartość Witryny może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

​​

Żadne oświadczenia ani informacje prezentowane w jakiejkolwiek formie przez Firmę nie są traktowane jako fakty, a użytkownik zgadza się, że nie będzie uważał oświadczeń ani informacji przedstawionych w Witrynie za fakt lub gwarancję przyszłych wyników. Wszelkie opinie, wiadomości, badania, analizy, treści, instrukcje, ceny lub inne informacje zawarte w Witrynie są dostarczane jako ogólny komentarz rynkowy i NIE stanowią porady inwestycyjnej ani profesjonalnej porady jakiegokolwiek rodzaju.

Handel i inwestowanie w kryptowaluty (zwane również walutami cyfrowymi lub wirtualnymi, aktywami kryptograficznymi, altcoinami itp.), początkowe oferty monet, kontrakty terminowe na towary i akcje wiążą się ze znacznym ryzykiem strat i nie są odpowiednie dla każdego inwestora. Nie ma gwarancji zysku ani uniknięcia strat. Wycena kryptowalut i kontraktów futures może ulegać wahaniom, w wyniku czego inwestorzy mogą stracić więcej niż pierwotna inwestycja.

​​

Jeśli zaangażujesz się w korzystanie z dźwigni lub depozytu zabezpieczającego, rozumiesz, że dźwignia spowoduje proporcjonalnie większe zyski ORAZ straty. Wysoce lewarowany charakter handlu kontraktami futures oznacza, że małe ruchy rynkowe będą miały ogromny wpływ na Twoje konto handlowe, co może działać na Twoją niekorzyść, prowadząc do dużych strat, lub może działać na Ciebie, prowadząc do dużych zysków. Rozumiesz i potwierdzasz realną możliwość utraty wszystkich zainwestowanych środków i musisz zdeponować dodatkowe środki, aby utrzymać lub zamknąć swoją pozycję. Jeśli rynek poruszy się przeciwko tobie, możesz ponieść całkowitą stratę większą niż kwota, którą wpłaciłeś na swoje konto. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie ryzyko i zasoby finansowe, z których korzystasz, oraz za wybrany system transakcyjny. Nie powinieneś angażować się w handel, chyba że w pełni rozumiesz charakter zawieranych transakcji i zakres narażenia na straty. Jeśli nie rozumiesz w pełni tych zagrożeń, musisz zasięgnąć niezależnej porady swojego doradcy finansowego.

​​

BRAK PORAD INWESTYCYJNYCH


Informacje podane w Witrynie nie stanowią porady inwestycyjnej, porady finansowej, porady handlowej ani żadnego innego rodzaju porady i nie należy traktować żadnej treści Witryny jako takiej. Firma nie zaleca kupowania, sprzedawania lub posiadania jakiejkolwiek kryptowaluty. Nic w Witrynie nie powinno być traktowane jako oferta kupna, sprzedaży lub posiadania kryptowaluty. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej należy przeprowadzić własne badanie due diligence i skonsultować się z własnym doradcą finansowym. Firma nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie informacji podanych w Serwisie.

​​

DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI


Firma będzie dążyć do zapewnienia dokładności informacji podanych w Witrynie, chociaż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek brakujące lub błędne informacje. Rozumiesz, że wykorzystujesz wszelkie informacje dostępne tutaj NA WŁASNE RYZYKO. Powinieneś podjąć odpowiednie kroki, aby zweryfikować dokładność i kompletność wszelkich informacji w Witrynie.

​​

WSZYSTKIE STRATEGIE HANDLOWE SĄ UŻYWANE NA WŁASNE RYZYKO


Żadna treść na tej stronie nie powinna być traktowana jako porada ani interpretowana jako dostarczanie jakichkolwiek rekomendacji. Twoim obowiązkiem jest potwierdzenie i podjęcie decyzji, które transakcje wykonać. Wcześniejsze wyniki nie wskazują na przyszłe wyniki. W żadnym wypadku treść tej korespondencji nie powinna być interpretowana jako wyraźna lub dorozumiana obietnica lub gwarancja?

​​

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku stosowania którejkolwiek ze strategii handlowych pochodzących z treści w Serwisie. Informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu służą wyłącznie celom informacyjnym. Informacje nie są w żaden sposób gwarantowane. W przypadku próby przewidywania przyszłych warunków żadna gwarancja nie jest dorozumiana ani możliwa.

Żadna z treści publikowanych w Serwisie nie stanowi rekomendacji, że jakakolwiek konkretna kryptowaluta, portfel kryptowalut, transakcja lub strategia inwestycyjna jest odpowiednia dla konkretnej osoby.

​​

usługi i treści dostarczane przez Spółkę służą wyłącznie celom edukacyjnym. Ogólne rekomendacje rynkowe udzielane przez Spółkę opierają się wyłącznie na osądzie pracowników Spółki, nie stanowią profesjonalnej porady ani rekomendacji inwestycyjnych. Przyjmujesz do wiadomości, że zawierasz wszelkie transakcje, opierając się na własnym osądzie. Wszelkie rekomendacje rynkowe udostępniane przez Witrynę mają charakter wyłącznie ogólny i mogą, ale nie muszą być zgodne z pozycjami rynkowymi lub intencjami naszej firmy i/lub jej podmiotów stowarzyszonych. Wszelkie opinie, wiadomości, badania, analizy, ceny lub inne informacje zawarte w Serwisie mają charakter ogólnego komentarza rynkowego i nie stanowią porady inwestycyjnej.

​​

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI STOWARZYSZONEJ


Witryna zawiera różne łącza do zewnętrznych witryn internetowych, które nie są tworzone, utrzymywane ani monitorowane przez Spółkę i które mogą rekompensować Spółce zakupy reklamowanych produktów i/lub usług. Firma nie gwarantuje dokładności, aktualności, aktualności ani kompletności jakichkolwiek informacji na takich zewnętrznych linkach.

bottom of page