top of page

תנאים

 


1. הסכמה שלך.


עדכון: 06.10.2020 ברוכים הבאים לתנאי השימוש עבור cryptocurrrencyUSA.net ואתרים ושירותים קשורים. זהו הסכם ("הסכם") בין שם בעל האתר של FuturesReferralCode.com Emre Ata ("החברה", "אנחנו", "אנחנו" ו"שלנו"), הבעלים והמפעיל של FuturesReferralCode.com, וכל חברה אחרת -אתרים, תוכנות ו/או שירותים משויכים אחרים בבעלותם (ביחד, "האתר") ואתה ("אתה", "שלך" או "משתמש(ים)"), משתמש באתר. בלחיצה על "אני מסכים", גישה לאתר או שימוש באתר אתה מסכים להיות מחויב להסכם זה, למדיניות הפרטיות ולמדיניות העוגיות. האתר אינו מיועד למשתמשים באזור אירופה הגדולה. אתה מאשר ומסכים שללא הסכם זה, לא יהיו לך זכויות או גישה לאתר. לא החברה ואף אחד ממנהליה, חבריה, עובדיה, נציגיה, סוכנים או קבלנים עצמאיים שלה אינם, בתפקידים אלה, יועצים פיננסיים מורשים, יועצי השקעות רשומים או סוחרי ברוקרים רשומים. החברה והאתר לא מתיימרים לספק ייעוץ השקעות או פיננסי או לתת המלצות השקעה, החברה אינה עוסקת בעסקאות, ואינה מכוונת חשבונות סחורות או נותנת ייעוץ סחר בסחורות המותאם לכל מצב מסוים. שום דבר באתר או בהסכם זה אינו מהווה שידול, המלצה, קידום, תמיכה או הצעה מצד החברה של כל נייר ערך, עסקה או השקעה מסוימת. אנו עשויים לתקן הסכם זה, מדיניות הפרטיות או מדיניות העוגיות, וייתכן שנודיע לך כאשר נעשה זאת. אנא שים לב שיש כאן הוראות בוררות ותביעה ייצוגית שעשויות להשפיע על זכויותיך. אם אינך מסכים להסכם זה או למדיניות הפרטיות נאסר עליך ותפסיק לאלתר את השימוש באתר. על מנת לגשת לאתר, עליך להיות בן 18 ומעלה או לפחות בגיל הבגרות באזור השיפוט שבו אתה מתגורר או שממנו אתה ניגש לאתר.

​​

2. כתב ויתור באתר.


כל התכנים המצויים באתר ובתוכו מיועדים למטרות מידע וחינוכיות בלבד ומוצעים "כמות שהם" ללא אחריות. לעיתים, החומרים המופיעים באתר עשויים לכלול שגיאות טכניות, דפוסיות או צילומיות. החברה אינה מתחייבת שאף אחד מהחומרים באתר שלה הוא מדויק, מלא או עדכני. החברה רשאית לבצע שינויים בחומרים הכלולים באתר שלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. עם זאת, החברה אינה מתחייבת לעדכן את החומרים.

​​

3. אין הסתמכות על מידע באתר.


התוכן הכללי באתר שלנו מסופק למידע כללי בלבד. אין הכוונה להסתכם בייעוץ – ובוודאי לא ייעוץ מקצועי – שעליו כדאי להסתמך. למרות שאנו עושים מאמצים סבירים לעדכן את המידע באתר שלנו, איננו מציגים מצגים, אחריות או ערבויות, בין אם מפורשות או משתמעות, שהתוכן באתר שלנו מדויק, שלם או מעודכן.

​​

4. הענקת גישה והענקת רישיון לך.


בכפוף לעמידה בתנאים וההגבלות של הסכם זה, החברה מעניקה לך רישיון מוגבל, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, לגשת לאתר ולהשתמש בו. רישיון זה אינו מכירה של אף אחת מהזכויות שלנו כבעל הקניין הרוחני היחיד. האתר יכול לשמש רק אותך ואין לך להשכיר, להחכיר, להשאיל, לתת רישיון משנה או להעביר כל זכויות שלך על פי הסכם זה לאף אחד אחר. אלא אם צוין אחרת במפורש כאן או בהסכמתנו המפורשת מראש ובכתב, אינך רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשדר, לפרסם, להעלות, לשתף, להציג בפומבי, "לשקף", לבצע, לשכפל, להשתמש, לפרסם, להעניק רישיון, ליצור יצירות נגזרות, להמציא מצגים או אחריות לגבי, להעביר או למכור כל תוכן אתר או תוכן משתמש הכלול באתר בכל מחשב, שרת, אתר או מדיום אחר או עבור כל מפעל מסחרי. אינך רשאי לפתח או להפיק למכירה מסחרית נתונים כלשהם בקריאה במכונה או בצורה אחרת המשלבת או משתמשת בחלק מהותי כלשהו של האתר. אינך רשאי להעביר או לאחסן נתונים כלשהם השוכנים או מוחלפים באמצעות האתר בכל רשת אלקטרונית לשימוש על ידי יותר ממשתמש אחד אלא אם קיבלת מאיתנו אישור מראש ובכתב, אשר עשוי להישלל באופן בלתי סביר. אנא צור איתנו קשר בכתובת cryptocurrencyintheusa@gmail.com כדי לבקש כל רשות נדרשת.

​​

כמשתמש באתר, אינך מקבל כל עניין בעלות באף חלק מהאתר; אתה רק מקבל את הרישיון הניתן לביטול או הגישה המפורטים לעיל. הרישיון או הגישה שלך לאתר כפופים לדרישות הבאות:

​​

א. אינך רשאי לבצע דה-קומפילציה, הנדסה לאחור, לפרק, לשנות, לשכור, למכור, לתרגם, להחכיר, להלוות, להפיץ או ליצור עבודות או שיפורים נגזרות לאתר או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

​​

ב. אינך רשאי לחלוק את הרישיון או הגישה שלך עם כל צד אחר למעט כפי שנקבע בהסכם זה, מדיניות הפרטיות, מדיניות העוגיות או כל הסכמים נוספים.

​​

ג. אינך רשאי להפר או להפר את הקניין הרוחני, הפרטיות או זכויות אחרות

​​

ד. אינך רשאי להפר כל חוקים, כללים או נהלים של ארצות הברית בעת השימוש באתר.

​​

ל. אינך רשאי להפר אף אחד מהמדיניות הנוספת של החברה.

​​

ו. אינך רשאי להשתמש באתר האינטרנט שלנו אלא באמצעות ערוצים ספציפיים שסופקו על ידינו.

​​

ז. אינך רשאי להשתמש באתר במחשב המשמש להפעלת מתקנים גרעיניים, תמיכת חיים או יישומים קריטיים אחרים שבהם חיים או רכוש עלולים להיות בסכנה.

​​

ח. אינך רשאי למכור, להחכיר, להלוות, להפיץ, להעביר או לתת רישיון משנה לאתר או לגשת אליו או להפיק הכנסה מהשימוש או אספקת האתר אלא אם מופעלת באמצעות הפונקציונליות של האתר שלנו.

​​

אנא שים לב שזו אינה רשימה מקיפה של הגבלות, אם תפר אחת מההגבלות הללו, אנו עשויים לבטל את הרישיון שלך או את הגישה שלך לשימוש באתר שלנו לפי שיקול דעתנו. בנוסף, אנו עשויים לבטל את הרישיון שלך או להגביל את הגישה שלך לאתר שלנו אם אנו מאמינים שפעולותיך עלולות להזיק לנו או למי מהמשתמשים שלנו.

​​

אי שלילת הרישיון שלך או הגבלת גישה מצדנו אינו פועל כוויתור על התנהגותך.

​​

המידע הנמסר לך באמצעות האתר וכל החומרים בו או מועברים, לרבות, ללא הגבלה, תמונות, טקסט, גרפיקה, איורים, סמלי לוגו, סימני מסחר, סימני שירות, זכויות יוצרים, צילומים, אודיו, וידאו, נתונים, נתוני צד שלישי, אינטרנט השירותים, וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות אליהם, הם רכושם הבלעדי של החברה ומעניקי הרישיונות שלה. למעט כפי שצוין במפורש כאן, שום דבר בהסכם זה לא ייחשב כיוצר רישיון בזכויות קניין רוחני כלשהן או תחתן, ואתה מסכים לא למכור, לתת רישיון, לשכור, לשנות, להפיץ, להעתיק, לשכפל, לשדר, להציג בפומבי , לבצע בפומבי, לפרסם, להתאים, לערוך או ליצור עבודות נגזרות מכל חומר או תוכן הנגישים מהאתר. השימוש באתר או בחומרים בו לכל מטרה שאינה מותרת במפורש בהסכם זה אסור בהחלט.

FuturesReferralCode.com הוא Binance ו- Huobi, Gate io, Okx, Mexc, KuCoin Affiliate.

bottom of page