top of page

כתב ויתור


עדכון: 30.01.2022 FuturesReferralCode.com בעליה, המפעילים, העקרונות, העובדים, הסוכנים וצדדים קשורים אחרים, אינם ברוקרים רשומים, אנליסטים, יועצי השקעות או שותפים בעסקאות או מקצועות דומים. כל מה שאנו מספקים ב-FuturesReferralCode.com ("האתר") נועד אך ורק למטרות הדרכה, מידע וחינוך. כל המידע הכלול באתר צריך להיות מאומת ואישר באופן עצמאי. החברה אינה נושאת באחריות לכל אובדן או נזק כלשהו שייגרמו בהסתמכות על מידע או שירותים כאמור. אנא היו מודעים לסיכונים הכרוכים בפעילויות כלשהן, לרבות, אך לא רק, מסחר או השקעה, המבוצעות בכל שוק פיננסי. אל תסחור בכסף שאינך יכול להרשות לעצמך להפסיד. כאשר יש ספק, עליך להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. התוכן באתר נתון לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

​​

שום הצהרות או מידע המוצגים בשום צורה על ידי החברה אינם מיועדים כעובדה, ואתה מסכים כי לא תשקול את ההצהרות או המידע המוצגים באתר כעובדה או כערובה לביצועים עתידיים. כל הדעות, החדשות, המחקרים, הניתוחים, התוכן, ההוראה, המחירים או מידע אחר הכלולים באתר מסופקים כהערות כלליות לשוק ואינם מהווים ייעוץ השקעות או ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא.

מסחר והשקעה במטבעות קריפטוגרפיים (נקראים גם מטבעות דיגיטליים או וירטואליים, נכסי קריפטו, אלטקוינים וכו'), הנפקות ראשוניות של מטבעות, חוזים עתידיים על סחורות ומניות כרוך בסיכון משמעותי להפסד ואינו מתאים לכל משקיע. לא יכולות להיות ערבויות לרווח ולא להימנעות מהפסדים. הערכת השווי של מטבעות קריפטוגרפיים וחוזים עתידיים עשויה להשתנות, וכתוצאה מכך, המשקיעים עלולים להפסיד יותר מהשקעתם המקורית.

​​

אם תעסוק בשימוש במינוף או במרווח, אתה מבין שהמינוף יביא לרווחים והפסדים גדולים יותר באופן יחסי. האופי הממונף ביותר של מסחר בחוזים עתידיים אומר שלתנועות שוק קטנות תהיה השפעה רבה על חשבון המסחר שלך וזה יכול לפעול נגדך, להוביל להפסדים גדולים, או יכול לעבוד עבורך, להוביל לרווחים גדולים. אתה מבין ומכיר באפשרות האמיתית שאתה עלול לאבד את כל הכספים המושקעים שלך ותידרש להפקיד כספים נוספים כדי לשמור או לסגור את הפוזיציה שלך. אם השוק זז נגדך, אתה עלול לספוג הפסד כולל גדול מהסכום שהפקדת לחשבונך. אתה אחראי לכל הסיכונים והמשאבים הפיננסיים שבהם אתה משתמש ולמערכת המסחר שנבחרה. אתה לא צריך לעסוק במסחר אלא אם כן אתה מבין היטב את אופי העסקאות שאתה מבצע ואת מידת החשיפה שלך להפסד. אם אינך מבין היטב את הסיכונים הללו, עליך לפנות לייעוץ עצמאי מהיועץ הפיננסי שלך.

​​

ללא ייעוץ השקעות


המידע המופיע באתר אינו מהווה ייעוץ השקעות, ייעוץ פיננסי, ייעוץ מסחר או כל סוג אחר של ייעוץ, ואין להתייחס לכל תוכן האתר ככזה. החברה לא ממליצה לקנות, למכור או להחזיק מטבע קריפטוגרפי כלשהו. אין לקחת שום דבר באתר כהצעה לקנות, למכור או להחזיק מטבע קריפטוגרפי. עליך לבצע בדיקת נאותות משלך ולהתייעץ עם היועץ הפיננסי שלך לפני קבלת החלטת השקעה כלשהי. החברה לא תישא באחריות להחלטות ההשקעה שתקבל על סמך המידע הנמסר באתר.

​​

דיוק המידע


החברה תשאף להבטיח את דיוק המידע המופיע באתר אם כי לא תישא בכל אחריות לכל מידע חסר או שגוי. אתה מבין שאתה משתמש בכל המידע הזמין כאן על אחריותך האישית. עליך לנקוט בצעדים נאותים כדי לוודא את הדיוק והשלמות של כל מידע באתר.

​​

כל אסטרטגיות המסחר משמשות על אחריותך האישית


אין להסתמך על כל תוכן באתר זה כייעוץ או לפרש כמספק המלצות מכל סוג שהוא. באחריותך לאשר ולהחליט אילו עסקאות לבצע. תוצאות עבר אינן אינדיקציה לביצועים עתידיים. בשום מקרה אין לפרש את תוכן התכתבות זו כהבטחה או ערבות מפורשת או משתמעת?

​​

החברה אינה אחראית להפסדים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש בכל אחת מאסטרטגיות המסחר הנגזרות מהתוכן באתר. המידע המסופק בכתב ויתור זה נועד למטרות מידע בלבד. המידע אינו מובטח בשום אופן. שום ערובה מכל סוג שהיא אינה משתמעת או אפשרית כאשר מנסים תחזיות של תנאים עתידיים.

אף אחד מהתכנים המתפרסמים באתר אינו מהווה המלצה כי כל מטבע קריפטוגרפי מסוים, תיק מטבעות קריפטוגרפיים, עסקה או אסטרטגיית השקעה מתאימים לכל אדם ספציפי.

​​

השירותים והתכנים המסופקים על ידי החברה הם אך ורק למטרות חינוכיות. המלצות השוק הגנריות שמספקת החברה מבוססות אך ורק על שיקול דעתם של אנשי החברה אינן מהוות ייעוץ מקצועי או המלצות השקעה. אתה מאשר שאתה מבצע עסקאות כלשהן בהסתמך על שיקול דעתך. כל המלצות השוק המסופקות על ידי האתר הינן כלליות בלבד ועשויות להיות עולות בקנה אחד עם עמדות השוק או כוונות השוק של החברה שלנו ו/או החברות הקשורות לחברה. כל חוות דעת, חדשות, מחקר, ניתוחים, מחירים או מידע אחר הכלולים באתר מסופקים כהערות כלליות לשוק ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

​​

כתב ויתור של שותפים


האתר מכיל קישורים שונים לאתרים חיצוניים שאינם נוצרים, מתוחזקים או מנוטרים על ידי החברה ואשר עשויים לפצות את החברה בגין רכישות של מוצרים ו/או שירותים שפורסמו. החברה אינה מבטיחה את הדיוק, הרלוונטיות, העדכניות או השלמות של מידע כלשהו בקישורים חיצוניים כאמור.

bottom of page