top of page

Ընդհանուր դրույթներր եւ պայմանները

 


1. Ձեր ընդունումը:


Թարմացում՝ 06.10.2020 Բարի գալուստ Օգտագործման պայմաններ cryptocurrencyUSA.net-ի և հարակից կայքերի և ծառայությունների համար: Սա պայմանագիր է («Համաձայնագիր») FuturesReferralCode.com կայքի սեփականատեր Էմրե Աթա («Ընկերություն», «մենք», «մենք» և «մեր»), FuturesReferralCode.com-ի սեփականատիրոջ և օպերատորի և ցանկացած այլ ընկերության միջև: - պատկանող կայքեր, ծրագրեր և/կամ այլ հարակից ծառայություններ (միասնաբար՝ «Վեբկայք») և դուք («դուք», «ձեր» կամ «օգտատեր(ներ)»), վեբկայքի օգտվող: Սեղմելով «Համաձայն եմ», մուտք գործելով կամ օգտագործելով Կայք, դուք համաձայնում եք պարտավորված լինել սույն Համաձայնագրով, Գաղտնիության քաղաքականությամբ և «Cookie»-ի քաղաքականությամբ: Կայքը նախատեսված չէ եվրոպական մեծ տարածքի օգտատերերի համար: Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ, սակայն սույն Համաձայնագրի համար, դուք իրավունքներ կամ մուտք չեք ունենա դեպի Կայք: Ո՛չ Ընկերությունը, ո՛չ նրա ղեկավարներից, անդամներից, աշխատակիցներից, ներկայացուցիչներից, գործակալներից կամ անկախ կապալառուներից որևէ մեկը նման պաշտոններում լիցենզավորված ֆինանսական խորհրդատուներ, գրանցված ներդրումային խորհրդատուներ կամ գրանցված բրոքեր-դիլերներ չեն: Ո՛չ Ընկերությունը, ո՛չ Կայքը չեն ենթադրում ներդրումային կամ ֆինանսական խորհրդատվություն տրամադրել կամ ներդրումային առաջարկություններ անել, ոչ էլ Ընկերությունը զբաղվում է առևտրային գործարքներով, ոչ էլ ուղղորդում է ապրանքային հաշիվները կամ տալիս ապրանքների առևտրային խորհուրդներ՝ հարմարեցված որևէ կոնկրետ իրավիճակին: Կայքում կամ սույն Համաձայնագրում պարունակվող ոչինչ չի հանդիսանում Ընկերության կողմից որևէ որոշակի արժեթղթի, գործարքի կամ ներդրման միջնորդություն, առաջարկություն, խթանում, հաստատում կամ առաջարկ: Մենք կարող ենք փոփոխել սույն Համաձայնագիրը, Գաղտնիության քաղաքականությունը կամ Cookie-ի քաղաքականությունը և կարող ենք ծանուցել ձեզ, երբ դա անենք: ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ԻՏԱՑԵՔ, ՈՐ ՍՈՒՐՏ ԿԱՆ ԱՐԲԻՏՐԱԺ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵՆՔ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎՐԱ: Եթե դուք համաձայն չեք սույն Համաձայնագրին կամ Գաղտնիության քաղաքականությանը, ձեզ արգելվում է և անմիջապես կդադարեցնեք կայքի օգտագործումը: Կայք մուտք գործելու համար դուք պետք է լինեք 18 տարեկան կամ ավելի մեծ կամ առնվազն մեծահասակ այն իրավասության տարածքում, որտեղ դուք բնակվում եք կամ որտեղից մուտք եք գործում կայք:

​​

2. Վեբ կայքի հերքում:


Կայքում և դրա ներսում հայտնաբերված ողջ բովանդակությունը նախատեսված է միայն տեղեկատվական և կրթական նպատակների համար և առաջարկվում է «ինչպես կա»՝ առանց երաշխիքի: Երբեմն Կայքում հայտնվող նյութերը կարող են ներառել տեխնիկական, տպագրական կամ լուսանկարչական սխալներ: Ընկերությունը չի երաշխավորում, որ իր Կայքի նյութերից որևէ մեկը ճշգրիտ է, ամբողջական կամ ընթացիկ: Ընկերությունը կարող է ցանկացած պահի առանց ծանուցման փոփոխություններ կատարել իր կայքում պարունակվող նյութերում: Ընկերությունը, սակայն, որևէ պարտավորություն չի ստանձնում թարմացնելու նյութերը:

​​

3. Կայքի տեղեկատվության վրա վստահություն չկա:


Մեր կայքի ընդհանուր բովանդակությունը տրամադրվում է միայն ընդհանուր տեղեկատվության համար: Այն նախատեսված չէ որպես խորհուրդ, և, իհարկե, ոչ մասնագիտական խորհուրդ, որի վրա դուք պետք է ապավինեք: Թեև մենք ողջամիտ ջանքեր ենք գործադրում մեր Կայքի տեղեկատվությունը թարմացնելու համար, մենք որևէ հայտարարություն, երաշխիք կամ երաշխիք՝ բացահայտ կամ ենթադրյալ, որ մեր Կայքի բովանդակությունը ճշգրիտ է, ամբողջական կամ արդիական է:

​​

4. Ձեզ մուտքի և լիցենզիայի տրամադրում:


Սույն Համաձայնագրի պայմաններին և պայմաններին ձեր համապատասխանության դեպքում Ընկերությունը ձեզ տրամադրում է սահմանափակ, ոչ բացառիկ, չփոխանցելի, Կայք մուտք գործելու և օգտագործելու լիցենզիա: Այս լիցենզիան մեր՝ որպես մտավոր սեփականության միակ սեփականատիրոջ իրավունքներից որևէ մեկի վաճառք չէ: Կայքը կարող է օգտագործվել միայն ձեր կողմից, և դուք չեք կարող վարձակալել, վարձակալել, տրամադրել, ենթալիցենզավորել կամ փոխանցել սույն Համաձայնագրով նախատեսված ձեր իրավունքները որևէ մեկին: Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այստեղ ուղղակիորեն նախատեսված է կամ մեր նախնական գրավոր համաձայնությամբ, դուք չեք կարող փոփոխել, պատճենել, տարածել, փոխանցել, հեռարձակել, հրապարակել, վերբեռնել, համօգտագործել, հրապարակայնորեն ցուցադրել, «հայելել», կատարել, վերարտադրել, օգտագործել, հրապարակել, լիցենզիա, ստեղծել ածանցյալ աշխատանքներ, կատարել ներկայացուցչություններ կամ երաշխիքներ կապված, փոխանցել կամ վաճառել Կայքի ցանկացած բովանդակություն կամ Կայքում պարունակվող օգտագործողի բովանդակություն ցանկացած այլ համակարգչի, սերվերի, կայքէջի կամ այլ միջոցի կամ որևէ առևտրային ձեռնարկության համար: Դուք չեք կարող մշակել կամ ստանալ առևտրային վաճառքի համար մեքենայական ընթեռնելի կամ այլ ձևով տվյալներ, որոնք ներառում կամ օգտագործում են Կայքի որևէ էական մասը: Դուք չեք կարող փոխանցել կամ պահել Կայքի միջոցով բնակվող կամ փոխանակված որևէ տվյալներ որևէ էլեկտրոնային ցանցում՝ մեկից ավելի օգտատերերի կողմից օգտագործելու համար, քանի դեռ չեք ստացել մեզանից նախնական գրավոր թույլտվություն, որը կարող է անհիմն կերպով չհրապարակվել: Խնդրում ենք կապվել մեզ հետ cryptocurrencyintheusa@gmail.com հասցեով՝ պահանջվող ցանկացած թույլտվություն խնդրելու համար:

​​

որպես Կայքի օգտատեր, դուք չեք ստանում սեփականության որևէ շահ Կայքի որևէ մասում. դուք պարզապես ստանում եք վերը նշված չեղյալ համարվող լիցենզիան կամ մուտքը: Ձեր լիցենզիան կամ Կայք մուտք գործելը ենթակա է հետևյալ պահանջների.

​​

ա. Դուք չեք կարող ապակոմպիլյացիա անել, հակադարձ ինժեներ պատրաստել, ապամոնտաժել, փոփոխել, վարձակալել, վաճառել, թարգմանել, վարձակալել, փոխառել, տարածել կամ ստեղծել ածանցյալ աշխատանքներ կամ կատարելագործումներ Կայքում կամ դրա որևէ մասի համար որևէ պատճառով:

​​

բ. Դուք չեք կարող կիսել ձեր լիցենզիան կամ մուտքը այլ կողմերի հետ, բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք նախատեսված են սույն Համաձայնագրով, Գաղտնիության քաղաքականության, Cookie-ի քաղաքականության կամ որևէ լրացուցիչ համաձայնագրի ներքո:

​​

գ. Դուք չեք կարող խախտել կամ խախտել մտավոր սեփականությունը, գաղտնիությունը կամ այլ իրավունքները

​​

Դ. Դուք չեք կարող խախտել Միացյալ Նահանգների օրենքները, կանոնները կամ ընթացակարգերը Կայքն օգտագործելիս:

​​

դեպի. Դուք չեք կարող խախտել Ընկերության լրացուցիչ քաղաքականությունը:

​​

զ. Դուք չեք կարող օգտագործել մեր կայքը, բացառությամբ մեր կողմից տրամադրված հատուկ ուղիների:

​​

է. Դուք չեք կարող օգտագործել վեբկայքը այնպիսի համակարգչի վրա, որն օգտագործվում է միջուկային օբյեկտների, կենսաապահովման կամ առաքելության համար կարևոր այլ հավելվածների շահագործման համար, որտեղ կյանքը կամ ունեցվածքը կարող է վտանգված լինել:

​​

հ. Դուք չեք կարող վաճառել, վարձակալել, փոխառել, բաշխել, փոխանցել կամ ենթալիցենզավորել Կայքը կամ մուտք գործել այն կամ եկամուտ ստանալ Կայքի օգտագործումից կամ տրամադրումից, եթե դա միացված չէ մեր Կայքի գործառականության միջոցով:

​​

Խնդրում ենք տեղյակ լինել, որ սա սահմանափակումների համապարփակ ցանկ չէ, եթե դուք խախտում եք այս սահմանափակումներից որևէ մեկը, մենք կարող ենք չեղարկել ձեր լիցենզիան կամ մեր կայք օգտագործելու ձեր մուտքը մեր հայեցողությամբ: Բացի այդ, մենք կարող ենք չեղարկել ձեր լիցենզիան կամ սահմանափակել ձեր մուտքը մեր կայք, եթե կարծում ենք, որ ձեր գործողությունները կարող են վնասել մեզ կամ մեր օգտվողներից որևէ մեկին:

​​

Մեր կողմից ձեր լիցենզիան չեղյալ համարելը կամ մուտքը սահմանափակելը չի գործում որպես ձեր վարքագծի հրաժարում:

​​

Կայքի միջոցով ձեզ տրամադրված տեղեկատվությունը և դրանում առկա կամ փոխանցված բոլոր նյութերը, ներառյալ, առանց սահմանափակման, պատկերներ, տեքստեր, գրաֆիկա, նկարազարդումներ, լոգոներ, ապրանքանիշեր, ծառայության նշաններ, հեղինակային իրավունքներ, լուսանկարներ, աուդիո, վիդեո, տվյալներ, երրորդ կողմի տվյալներ, վեբ ծառայությունները և դրանց հետ կապված բոլոր մտավոր սեփականության իրավունքները Ընկերության և նրա լիցենզավորողների բացառիկ սեփականությունն են: Բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք բացահայտորեն նախատեսված են սույն հոդվածում, սույն Համաձայնագրում ոչինչ չի համարվում մտավոր սեփականության որևէ իրավունքի մեջ կամ դրա տակ լիցենզիա ստեղծելու համար, և դուք համաձայնում եք չվաճառել, լիցենզավորել, վարձակալել, փոփոխել, տարածել, պատճենել, վերարտադրել, փոխանցել, հրապարակայնորեն ցուցադրել: , հրապարակայնորեն կատարել, հրապարակել, հարմարեցնել, խմբագրել կամ ստեղծել ածանցյալ աշխատանքներ Կայքից հասանելի ցանկացած նյութերից կամ բովանդակությունից: Կայքի կամ դրանում առկա նյութերի օգտագործումը ցանկացած նպատակով, որը ուղղակիորեն թույլատրված չէ սույն Համաձայնագրով, խստիվ արգելվում է:

FuturesReferralCode.com-ը Binance և Huobi, Gate io, Okx, Mexc, KuCoin Affiliate-ն է:

bottom of page