top of page

Հրաժարում պատասխանատվությունից


Թարմացում՝ 30.01.2022 FuturesReferralCode.com-ի սեփականատերերը, օպերատորները, սկզբունքները, աշխատակիցները, գործակալները և այլ փոխկապակցված կողմերը գրանցված բրոքերներ, վերլուծաբաններ, ներդրումային խորհրդատուներ չեն կամ մասնակցում են նմանատիպ արհեստների կամ մասնագիտությունների: Այն ամենը, ինչ մենք տրամադրում ենք FuturesReferralCode.com-ում («Կայք») զուտ ուղղորդող, տեղեկատվական և կրթական նպատակներով է: Կայքում պարունակվող բոլոր տեղեկությունները պետք է ինքնուրույն ստուգվեն և հաստատվեն: Ընկերությունը որևէ պատասխանատվություն չի կրում որևէ կորստի կամ վնասի համար, որը պատճառվել է նման տեղեկատվության կամ ծառայությունների հիման վրա: Խնդրում ենք տեղյակ լինել ցանկացած գործունեության հետ կապված ռիսկերի մասին, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով առևտուրը կամ ներդրումները, որոնք իրականացվում են ցանկացած ֆինանսական շուկայում: Մի առևտուր մի արեք փողի հետ, որը չեք կարող ձեզ թույլ տալ կորցնել: Երբ կասկածներ ունեք, դուք պետք է խորհրդակցեք որակավորված ֆինանսական խորհրդատուի հետ՝ նախքան ներդրումային որոշումներ կայացնելը: Կայքի բովանդակությունը ցանկացած պահի կարող է փոփոխվել առանց ծանուցման:

​​

Ընկերության կողմից որևէ ձևով ներկայացված ոչ մի հայտարարություն կամ տեղեկատվություն չի համարվում փաստ, և դուք համաձայնում եք, որ Կայքում ներկայացված հայտարարությունները կամ տեղեկատվությունը չեք համարի որպես փաստ կամ որպես ապագա կատարման երաշխիք: Կայքում պարունակվող ցանկացած և բոլոր կարծիքները, նորությունները, հետազոտությունները, վերլուծությունները, բովանդակությունը, հրահանգները, գները կամ այլ տեղեկություններ տրամադրվում են որպես ընդհանուր շուկայական մեկնաբանություն և ՉԵՆ հանդիսանում ներդրումային խորհրդատվություն կամ որևէ տեսակի մասնագիտական խորհուրդ:

Կրիպտոարժույթների առևտուրն ու ներդրումները (նաև կոչվում են թվային կամ վիրտուալ արժույթներ, կրիպտո ակտիվներ, ալտքոյններ և այլն), մետաղադրամների սկզբնական առաջարկները, ապրանքների ֆյուչերսները և բաժնետոմսերը ներառում են կորստի զգալի ռիսկ և հարմար չեն յուրաքանչյուր ներդրողի համար: Չեն կարող լինել ոչ շահույթի, ոչ էլ կորուստներից խուսափելու երաշխիքներ։ Կրիպտոարժույթների և ֆյուչերսների գնահատումը կարող է տատանվել, և արդյունքում ներդրողները կարող են ավելի շատ կորցնել, քան իրենց սկզբնական ներդրումները:

​​

Եթե դուք ներգրավվում եք լծակների կամ մարժայի օգտագործման մեջ, հասկանում եք, որ լծակները կհանգեցնեն համաչափ ավելի մեծ շահույթների և կորուստների: Ֆյուչերսների առևտրի խիստ լծակային բնույթը նշանակում է, որ շուկայի փոքր շարժումները մեծ ազդեցություն կունենան ձեր առևտրային հաշվի վրա, և դա կարող է աշխատել ձեր դեմ՝ հանգեցնելով մեծ կորուստների կամ կարող է աշխատել ձեզ համար՝ հանգեցնելով մեծ շահույթի: Դուք հասկանում և ընդունում եք իրական հնարավորությունը, որ դուք կարող եք կորցնել ձեր ներդրած բոլոր միջոցները և ձեզ պահանջել լրացուցիչ միջոցներ ներդնել ձեր դիրքը պահպանելու կամ փակելու համար: Եթե շուկան շարժվի ձեր դեմ, դուք կարող եք ընդհանուր վնաս կրել ավելի մեծ, քան ձեր հաշվին մուտքագրված գումարը: Դուք պատասխանատու եք ձեր օգտագործած բոլոր ռիսկերի և ֆինանսական ռեսուրսների և ընտրված առևտրային համակարգի համար: Դուք չպետք է զբաղվեք առևտրով, քանի դեռ չեք հասկանում ձեր կողմից կնքվող գործարքների բնույթը և կորստի ձեր ազդեցության չափը: Եթե դուք լիովին չեք հասկանում այս ռիսկերը, դուք պետք է անկախ խորհրդատվություն փնտրեք ձեր ֆինանսական խորհրդատուից:

​​

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԿԱ


Կայքում ներկայացված տեղեկատվությունը չի հանդիսանում ներդրումային խորհրդատվություն, ֆինանսական խորհրդատվություն, առևտրային խորհրդատվություն կամ որևէ այլ խորհրդատվություն, և դուք չպետք է վերաբերվեք կայքի որևէ բովանդակությանը որպես այդպիսին: Ընկերությունը խորհուրդ չի տալիս որևէ կրիպտոարժույթ գնել, վաճառել կամ պահել ձեր մոտ: Կայքում ոչինչ չպետք է ընդունվի որպես կրիպտոարժույթ գնելու, վաճառելու կամ պահելու առաջարկ: Նախքան ներդրումային որոշում կայացնելը, դուք պետք է կատարեք ձեր սեփական պատշաճ ուսումնասիրությունը և խորհրդակցեք ձեր ֆինանսական խորհրդատուի հետ: Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրի այն ներդրումային որոշումների համար, որոնք դուք կայացնում եք Կայքում ներկայացված տեղեկատվության հիման վրա:

​​

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՃՇՇՏՈՒԹՅԱՆ


Ընկերությունը կձգտի ապահովել Կայքում նշված տեղեկատվության ճշգրտությունը, թեև որևէ պատասխանատվություն չի կրում բացակայող կամ սխալ տեղեկատվության համար: Դուք հասկանում եք, որ օգտագործում եք այստեղ առկա ցանկացած և բոլոր տեղեկությունները ՁԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ՌԻՍՏԻԿՈՎ: Դուք պետք է համարժեք քայլեր ձեռնարկեք՝ ստուգելու Կայքում առկա ցանկացած տեղեկատվության ճշգրտությունն ու ամբողջականությունը:

​​

ԱՌԵՎՏՐԻ ԲՈԼՈՐ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՒՄ ԵՆ ՁԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ՌԻՍՏԻԿՈՎ


Այս վեբկայքի ցանկացած բովանդակություն չպետք է վստահվի որպես խորհուրդ կամ մեկնաբանվի որպես որևէ տեսակի առաջարկություններ տրամադրող: Ձեր պարտականությունն է հաստատել և որոշել, թե որ գործարքները կատարել: Անցյալի արդյունքները չեն վկայում ապագա կատարողականի մասին: Ոչ մի դեպքում այս նամակագրության բովանդակությունը չպետք է մեկնաբանվի որպես բացահայտ կամ ենթադրյալ խոստում կամ երաշխիք:

​​

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Կայքի բովանդակությունից բխող առևտրային ռազմավարություններից որևէ մեկի օգտագործման արդյունքում առաջացած որևէ վնասի համար: Սույն հերքումով ներկայացված տեղեկատվությունը նախատեսված է բացառապես տեղեկատվական նպատակներով: Տեղեկատվությունը ոչ մի կերպ երաշխավորված չէ: Որևէ երաշխիք չի ենթադրվում կամ հնարավոր չէ, երբ փորձ է արվում ապագա պայմանների կանխատեսումներ:

Կայքում հրապարակված բովանդակությունից ոչ մեկը խորհուրդ չի տալիս, որ որևէ հատուկ կրիպտոարժույթ, կրիպտոարժույթների պորտֆոլիո, գործարք կամ ներդրումային ռազմավարություն հարմար է որևէ կոնկրետ անձի համար:

​​

Ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունները և բովանդակությունը բացառապես կրթական նպատակներով են: Ընկերության կողմից տրամադրված ընդհանուր շուկայական առաջարկությունները հիմնված են բացառապես Ընկերության անձնակազմի դատողությունների վրա և չեն հանդիսանում մասնագիտական խորհրդատվություն կամ ներդրումային առաջարկություններ: Դուք ընդունում եք, որ ցանկացած գործարքի մեջ եք մտնում՝ հիմնվելով ձեր սեփական դատողության վրա: Կայքի կողմից տրամադրված շուկայական առաջարկները միայն ընդհանուր են և կարող են կամ չեն կարող համահունչ լինել մեր ընկերության և/կամ Ընկերության մասնաճյուղերի շուկայական դիրքերին կամ մտադրություններին: Կայքում պարունակվող ցանկացած կարծիք, նորություն, հետազոտություն, վերլուծություն, գներ կամ այլ տեղեկատվություն տրամադրվում է որպես ընդհանուր շուկայական մեկնաբանություն և չի հանդիսանում ներդրումային խորհրդատվություն:

​​

ԱՖՖԻԼԻԱՏԻ ՀՐԱԺԵՇՏՈՒՄ


Կայքը պարունակում է տարբեր հղումներ դեպի արտաքին կայքեր, որոնք չեն ստեղծվել, պահպանվում կամ չեն վերահսկվում Ընկերության կողմից և որոնք կարող են փոխհատուցել Ընկերությանը գովազդվող ապրանքների և/կամ ծառայությունների գնումների համար: Ընկերությունը չի երաշխավորում նման արտաքին հղումների վերաբերյալ որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, համապատասխանությունը, ժամանակին կամ ամբողջականությունը:

bottom of page