top of page

Правила и условия

 


1. Вашето приемане.


Актуализация: 06.10.2020 Добре дошли в Условията за ползване на cryptocurrrencyUSA.net и свързаните с тях уебсайтове и услуги. Това е споразумение („Споразумение“) между FuturesReferralCode.com името на собственика на уебсайта Emre Ata („Компанията“, „ние“, „нас“ и „нашите“), собственика и оператора на FuturesReferralCode.com и всяка друга Компания -притежавани уебсайтове, софтуер и/или други свързани услуги (наричани заедно „Уебсайтът“) и Вие („Вие“, „Вашият“ или „Потребител(и)“), потребител на Уебсайта. Като щракнете върху „Съгласен съм“, с достъп или използване на уебсайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани с това Споразумение, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки. Уебсайтът не е предназначен за потребители в по-голямата европейска зона. Вие потвърждавате и се съгласявате, че без това Споразумение няма да имате права или достъп до Уебсайта. Нито Компанията, нито който и да е от нейните мениджъри, членове, служители, представители, агенти или независими изпълнители в такива качества не са лицензирани финансови съветници, регистрирани инвестиционни консултанти или регистрирани брокери-дилъри. Нито Компанията, нито Уебсайтът имат за цел да предоставят инвестиционни или финансови съвети или да правят инвестиционни препоръки, нито Компанията се занимава с транзакции, нито насочва сметки за стоки или дава съвети за търговия със стоки, съобразени с конкретна ситуация. Нищо, което се съдържа в Уебсайта, нито в това Споразумение, не представлява искане, препоръка, промоция, одобрение или предлагане от Компанията на каквато и да е конкретна сигурност, транзакция или инвестиция. Можем да променим това Споразумение, Политиката за поверителност или Политиката за бисквитки и може да ви уведомим, когато направим това. МОЛЯ, ЗАБРАНЕТЕ, ЧЕ ТУК ИМА РАЗПОРЕДБИ ЗА АРБИТРАЖ И КЛАСОВИ ИСК, КОИТО МОЖЕ ДА ЗАСЕГАТ ВАШИТЕ ПРАВА. Ако не сте съгласни с това Споразумение или Политиката за поверителност, вие сте забранени и незабавно ще спрете да използвате Уебсайта. За да получите достъп до Уебсайта, трябва да сте навършили 18 години или поне да сте навършили пълнолетие в юрисдикцията, където пребивавате или от която осъществявате достъп до Уебсайта.

​​

2. Отказ от отговорност на уебсайта.


Цялото съдържание, намерено на и в рамките на уебсайта, е предназначено само за информационни и образователни цели и се предлага „както е“ без гаранция. Понякога материалите, които се появяват на уебсайта, могат да включват технически, типографски или фотографски грешки. Компанията не гарантира, че някой от материалите на нейния уебсайт е точен, пълен или актуален. Компанията може да прави промени в материалите, съдържащи се на нейния уебсайт, по всяко време без предизвестие. Компанията обаче не поема ангажимент за актуализиране на материалите.

​​

3. Не се разчита на информация за уебсайта.


Общото съдържание на нашия уебсайт е предоставено само за обща информация. Той не е предназначен да представлява съвет – и със сигурност не професионален съвет – на който трябва да разчитате. Въпреки че полагаме разумни усилия да актуализираме информацията на нашия уебсайт, ние не даваме никакви изявления, гаранции или гаранции, изрични или подразбиращи се, че съдържанието на нашия уебсайт е точно, пълно или актуално.

​​

4. Достъп и предоставяне на лиценз за Вас.


В зависимост от спазването от вас на условията на това Споразумение, Компанията ви предоставя ограничен, неизключителен, непрехвърляем лиценз за достъп и използване на Уебсайта. Този лиценз не е продажба на никое от нашите права като единствен собственик на интелектуална собственост. Уебсайтът може да се използва само от вас и не можете да отдавате под наем, лизинг, заем, сублицензиране или прехвърляне на което и да е от правата си по това Споразумение на някой друг. Освен ако не е изрично предвидено друго тук или с нашето предварително изрично писмено съгласие, вие не можете да променяте, копирате, разпространявате, предавате, излъчвате, публикувате, качвате, споделяте, публично показвате, „огледално“, изпълнявате, възпроизвеждате, използвате, публикувате, лицензирате, създават производни произведения от, правят представителства или гаранции относно, прехвърлят или продават каквото и да е съдържание на уебсайта или потребителско съдържание, съдържащо се в уебсайта, на всеки друг компютър, сървър, уебсайт или друг носител или за всяко търговско предприятие. Нямате право да разработвате или извличате за търговска продажба каквито и да било данни в машинно четима или друга форма, която включва или използва съществена част от уебсайта. Нямате право да прехвърляте или съхранявате каквито и да било данни, намиращи се или обменяни с помощта на Уебсайта в която и да е електронна мрежа за използване от повече от един потребител, освен ако не получите предварително писмено разрешение от нас, което може да бъде неоснователно отказано. Моля, свържете се с нас на cryptocurrencyintheusa@gmail.com, за да поискате необходимото разрешение.

​​

като потребител на Уебсайта, вие не получавате никакво участие в която и да е част от Уебсайта; вие просто получавате гореспоменатия отменим лиценз или достъп, изброени по-горе. Вашият лиценз или достъп до уебсайта е предмет на следните изисквания:

​​

а. Нямате право да декомпилирате, да проектирате, разглобявате, модифицирате, отдавате под наем, продавате, превеждате, отдавате под наем, заемате, разпространявате или създавате производни произведения или подобрения на уебсайта или част от него по каквато и да е причина.

​​

б. Нямате право да споделяте своя лиценз или достъп с други страни, освен в случаите, предвидени в това Споразумение, Политиката за поверителност, Политиката за бисквитки или всякакви допълнителни споразумения.

​​

° С. Не можете да нарушавате или нарушавате правата на интелектуална собственост, поверителност или други права

​​

D. Не можете да нарушавате закони, правила или процедури на Съединените щати, докато използвате Уебсайта.

​​

да се. Не можете да нарушавате нито една от допълнителните политики на Компанията.

​​

е. Не можете да използвате нашия уебсайт, освен чрез конкретни канали, предоставени от нас.

​​

ж. Не можете да използвате Уебсайта на компютър, който се използва за управление на ядрени съоръжения, поддържане на живота или други критични приложения, където животът или имуществото може да са застрашени.

​​

з. Нямате право да продавате, отдавате под наем, да заемате, разпространявате, прехвърляте или подлицензирате Уебсайта или достъп до него, или да получавате приходи от използването или предоставянето на Уебсайта, освен ако не е активирано чрез функционалността на нашия Уебсайт.

​​

Моля, имайте предвид, че това не е всеобхватен списък с ограничения, ако нарушите някое от тези ограничения, можем да отнеме вашия лиценз или достъпа ви за използване на нашия уебсайт по наша преценка. Освен това можем да отнеме лиценза ви или да ограничим достъпа ви до нашия уебсайт, ако смятаме, че действията ви могат да навредят на нас или някой от нашите потребители.

​​

Неуспехът от наша страна да отнеме лиценза ви или да ограничим достъпа не действа като отказ от вашето поведение.

​​

Информацията, предоставена ви чрез уебсайта и всички материали в него или прехвърлени, включително, без ограничение, изображения, текст, графики, илюстрации, лога, търговски марки, сервизни марки, авторски права, снимки, аудио, видео, данни, данни на трети страни, уеб услугите и всички свързани с тях права върху интелектуална собственост са изключителна собственост на Компанията и нейните лицензодатели. Освен ако изрично е предвидено тук, нищо в това Споразумение няма да се счита за създаване на лиценз в или под такива права на интелектуална собственост и вие се съгласявате да не продавате, лицензирате, отдавате под наем, модифицирате, разпространявате, копирате, възпроизвеждате, предавате, публично показвате , публично изпълняват, публикуват, адаптират, редактират или създават производни произведения от всякакви материали или съдържание, достъпни от Уебсайта. Използването на уебсайта или материалите в него за цели, които не са изрично разрешени от настоящото споразумение, е строго забранено.

FuturesReferralCode.com е Binance и Huobi, Gate io, Okx, Mexc, KuCoin Affiliate.

bottom of page