top of page

Опровержение


Актуализация: 30.01.2022 г. FuturesReferralCode.com, неговите собственици, оператори, принципи, служители, агенти и други свързани лица не са регистрирани брокери, анализатори, инвестиционни съветници или участват в подобни сделки или професии. Всичко, което предоставяме на FuturesReferralCode.com („Уебсайтът“) е само за насоки, информационни и образователни цели. Цялата информация, съдържаща се на уебсайта, трябва да бъде независимо проверена и потвърдена. Компанията не поема никаква отговорност за каквито и да било загуби или щети, причинени в зависимост от такава информация или услуги. Моля, имайте предвид рисковете, свързани с всякакви дейности, включително, но не само, търговия или инвестиране, извършвани на всеки финансов пазар. Не търгувайте с пари, които не можете да си позволите да загубите. Когато се съмнявате, трябва да се консултирате с квалифициран финансов съветник, преди да вземете каквито и да било инвестиционни решения. Съдържанието на уебсайта подлежи на промяна по всяко време без предизвестие.

​​

Никакви изявления или информация, представени под каквато и да е форма от Компанията, не са предвидени като факт и вие се съгласявате, че няма да считате изявленията или информацията, представени на уебсайта, като факт или като гаранция за бъдещо изпълнение. Всички мнения, новини, изследвания, анализи, съдържание, инструкции, цени или друга информация, съдържаща се на уебсайта, се предоставят като общ пазарен коментар и НЕ представляват инвестиционни съвети или професионални съвети от какъвто и да е вид.

Търговията и инвестирането в криптовалути (наричани още цифрови или виртуални валути, крипто активи, алткойни и др.), първоначални предложения на монети, стокови фючърси и акции включват значителен риск от загуба и не е подходящ за всеки инвеститор. Не може да има гаранции за печалба, нито за избягване на загуби. Оценката на криптовалутите и фючърсите може да варира и в резултат на това инвеститорите могат да загубят повече от първоначалната си инвестиция.

​​

Ако използвате ливъридж или марджин, разбирате, че ливъриджът ще доведе до пропорционално по-големи печалби И загуби. Силният ливъридж характер на търговията с фючърси означава, че малките движения на пазара ще окажат голямо влияние върху вашата сметка за търговия и това може да работи срещу вас, да доведе до големи загуби, или може да работи за вас, водещо до големи печалби. Вие разбирате и признавате реалната възможност да загубите всичките си инвестирани средства и да бъдете задължени да депозирате допълнителни средства, за да поддържате или затваряте позицията си. Ако пазарът се движи срещу вас, може да претърпите обща загуба, по-голяма от сумата, която сте депозирали във вашата сметка. Вие носите отговорност за всички рискове и финансови ресурси, които използвате, както и за избраната система за търговия. Не трябва да се занимавате с търговия, освен ако не разбирате напълно естеството на транзакциите, в които влизате, и степента на излагането си на загуба. Ако не разбирате напълно тези рискове, трябва да потърсите независим съвет от вашия финансов съветник.

​​

БЕЗ СЪВЕТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ


Информацията, предоставена на уебсайта, не представлява инвестиционни съвети, финансови съвети, съвети за търговия или друг вид съвети и не трябва да третирате съдържанието на уебсайта като такова. Компанията не препоръчва криптовалута да се купува, продава или държи от вас. Нищо в уебсайта не трябва да се приема като предложение за покупка, продажба или държане на криптовалута. Трябва да проведете своя собствена надлежна проверка и да се консултирате със собствен финансов съветник, преди да вземете каквото и да е инвестиционно решение. Компанията няма да носи отговорност за инвестиционните решения, които вземате въз основа на информацията, предоставена на уебсайта.

​​

ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА


Компанията ще се стреми да гарантира точността на информацията, посочена на уебсайта, въпреки че няма да носи никаква отговорност за липсваща или грешна информация. Вие разбирате, че използвате всяка и цялата информация, налична тук, НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. Трябва да предприемете адекватни стъпки, за да проверите точността и пълнотата на всяка информация на уебсайта.

​​

ВСИЧКИ СТРАТЕГИИ ЗА ТЪРГОВИЯ СЕ ИЗПОЛЗВАТ НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК


Всяко съдържание на този уебсайт не трябва да се разчита като съвет или да се тълкува като предоставящо препоръки от всякакъв вид. Ваша отговорност е да потвърдите и решите кои сделки да направите. Минали резултати не са индикация за бъдещи резултати. В никакъв случай съдържанието на тази кореспонденция не трябва да се тълкува като изрично или подразбиращо се обещание или гаранция?

​​

Компанията не носи отговорност за загуби, понесени в резултат на използване на която и да е от търговските стратегии, извлечени от съдържанието на Уебсайта. Информацията, предоставена в този отказ от отговорност, е предназначена единствено за информационни цели. Информацията по никакъв начин не е гарантирана. Никаква гаранция от какъвто и да е вид не се подразбира или е възможна, когато се правят опити за прогнозиране на бъдещи условия.

Нито едно от съдържанието, публикувано на уебсайта, не представлява препоръка, че дадена конкретна криптовалута, портфолио от криптовалути, транзакция или инвестиционна стратегия е подходяща за конкретно лице.

​​

услугите и съдържанието, предоставяни от Дружеството, са единствено за образователни цели. Общите пазарни препоръки, предоставени от Компанията, се основават единствено на преценката на персонала на Компанията, не представляват професионални съвети или инвестиционни препоръки. Вие потвърждавате, че влизате в транзакции, разчитайки на собствена преценка. Всички пазарни препоръки, предоставени от Уебсайта, са само общи и могат или не могат да бъдат в съответствие с пазарните позиции или намерения на нашата компания и/или филиали на Компанията. Всички мнения, новини, изследвания, анализи, цени или друга информация, съдържаща се на уебсайта, се предоставят като общ пазарен коментар и не представляват инвестиционни съвети.

​​

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ


Уебсайтът съдържа различни връзки към външни уебсайтове, които не са създадени, поддържани или наблюдавани от Компанията и които могат да компенсират Компанията за покупки, направени на рекламирани продукти и/или услуги. Компанията не гарантира точността, уместността, навременността или пълнотата на каквато и да е информация в такива външни връзки.

bottom of page