top of page

Vastutusest loobumine


Värskendus: 30.01.2022 FuturesReferralCode.com selle omanikud, operaatorid, põhimõtted, töötajad, agendid ja muud seotud osapooled ei ole registreeritud maaklerid, analüütikud, investeerimisnõustajad ega osale sarnastes tehingutes ega kutsealadel. Kõik, mida me veebisaidil FuturesReferralCode.com (edaspidi "veebisait") pakume, on üksnes juhiste, teabe ja harimise eesmärgil. Kogu veebisaidil olev teave tuleb sõltumatult kontrollida ja kinnitada. Ettevõte ei võta endale vastutust sellise teabe või teenuste kasutamisel tekkinud kahjude või kahjude eest. Palun olge teadlik riskidest, mis kaasnevad mis tahes tegevustega, sealhulgas, kuid mitte ainult, kauplemine või investeerimine mis tahes finantsturul. Ärge kaubelge rahaga, mille kaotamist te ei saa endale lubada. Kahtluse korral peaksite enne investeerimisotsuse tegemist konsulteerima kvalifitseeritud finantsnõustajaga. Veebilehe sisu võidakse igal ajal ilma ette teatamata muuta.

​​

Ettevõtte poolt mis tahes kujul esitatud avaldused või teave ei ole mõeldud faktidena ja nõustute, et te ei pea veebisaidil esitatud avaldusi ega teavet faktidena ega tulevase toimivuse garantiiks. Kõik veebisaidil sisalduvad arvamused, uudised, uuringud, analüüsid, sisu, juhised, hinnad või muu teave on esitatud üldise turukommentaarina ja EI kujuta endast investeerimisnõustamist ega professionaalset nõuannet.

Krüptovaluutadega (nimetatakse ka digitaalseteks või virtuaalseteks valuutadeks, krüptovaradeks, altcoinideks jne), esmaste mündipakkumiste, toormefutuuride ja aktsiatega kauplemine ja nendesse investeerimine on seotud olulise kahjuriskiga ning ei sobi igale investorile. Kasumit ega kahjumi vältimist ei saa garanteerida. Krüptovaluutade ja futuuride väärtus võib kõikuda ning selle tulemusena võivad investorid kaotada rohkem kui nende algne investeering.

​​

Kui kasutate finantsvõimendust või marginaali, saate aru, et finantsvõimenduse tulemuseks on proportsionaalselt suurem kasum JA kahjum. Futuurikauplemise suure võimendusega olemus tähendab, et väikesed turuliikumised avaldavad teie kauplemiskontole suurt mõju ja see võib teile vastu töötada, põhjustades suuri kahjusid, või teie kasuks, tuues kaasa suuri kasumeid. Mõistate ja tunnistate reaalset võimalust, et võite kaotada kõik oma investeeritud vahendid ja teilt nõutakse täiendavate rahaliste vahendite sissemaksmist oma positsiooni säilitamiseks või sulgemiseks. Kui turg liigub teie vastu, võite saada kogukahju, mis on suurem kui teie kontole kantud summa. Vastutate kõigi kasutatavate riskide ja finantsressursside ning valitud kauplemissüsteemi eest. Te ei tohiks kauplema, kui te ei mõista täielikult tehtavate tehingute olemust ja oma kahju ulatust. Kui te ei mõista neid riske täielikult, peate küsima oma finantsnõustajalt sõltumatut nõu.

​​

EI OLE INVESTEERIMISNÕUANNE


Veebisaidil pakutav teave ei ole investeerimisnõuanded, finantsnõuanded, kauplemisnõuanded ega muud tüüpi nõuanded ning te ei tohiks veebisaidi sisu sellisena käsitleda. Ettevõte ei soovita teil ühtegi krüptovaluutat osta, müüa või hoida. Midagi veebisaidil ei tohiks võtta kui pakkumist osta, müüa või hoida krüptovaluutat. Enne investeerimisotsuse tegemist peaksite läbi viima hoolsuskohustuse ja konsulteerima oma finantsnõustajaga. Ettevõte ei vastuta teie tehtud investeerimisotsuste eest, mis põhinevad veebisaidil esitatud teabel.

​​

TEABE TÄPSUS


Ettevõte püüab tagada veebisaidil loetletud teabe täpsuse, kuigi ta ei vastuta puuduva või vale teabe eest. Mõistate, et kasutate siin saadaolevat teavet OMA OLEMAL RISKULT. Peaksite astuma piisavaid samme, et kontrollida veebisaidil oleva teabe täpsust ja täielikkust.

​​

KÕIKI KAUPLEMISSTRATEEGIAD KASUTATAKSE TEIE OLEMAL RISKIVAL


Selle veebisaidi mis tahes sisule ei tohiks tugineda kui nõuannetele ega tõlgendada kui soovitusi. Teie kohustus on kinnitada ja otsustada, milliseid tehinguid teha. Varasemad tulemused ei näita tulevasi tulemusi. Mitte mingil juhul ei tohi selle kirjavahetuse sisu tõlgendada otsese või kaudse lubaduse või garantiina?

​​

Ettevõte ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud veebisaidi sisust tulenevate kauplemisstrateegiate kasutamisest. Selles vastutusest loobumises esitatud teave on mõeldud üksnes informatiivsel eesmärgil. Teave ei ole mingil juhul garanteeritud. Tulevaste tingimuste prognoosimisel ei kaasne ega ole võimalik mingit garantiid.

Ükski veebisaidil avaldatud sisu ei viita soovitusele, et mõni konkreetne krüptovaluuta, krüptovaluutade portfell, tehing või investeerimisstrateegia sobiks ühelegi konkreetsele isikule.

​​

Ettevõtte pakutavad teenused ja sisu on mõeldud ainult hariduslikel eesmärkidel. Ettevõtte esitatud üldised turusoovitused põhinevad ainult ettevõtte töötajate hinnangul, ei ole professionaalsed nõuanded ega investeerimissoovitused. Kinnitate, et teete tehinguid omaenda otsusele tuginedes. Kõik veebisaidil esitatud turusoovitused on ainult üldised ja võivad, kuid ei pruugi olla kooskõlas meie ettevõtte ja/või ettevõtte sidusettevõtete turupositsioonide või kavatsustega. Kõik veebisaidil olevad arvamused, uudised, uuringud, analüüsid, hinnad või muu teave on esitatud üldise turukommentaarina ega kujuta endast investeerimisnõuannet.

​​

SIIDUSLIKE LAHTIÜTLUS


Veebisait sisaldab mitmesuguseid linke välistele veebisaitidele, mida ettevõte ei loo, hoolda ega jälgi ja mis võivad ettevõttele hüvitada reklaamitud toodete ja/või teenuste ostude eest. Ettevõte ei garanteeri sellistel välistel linkidel oleva teabe täpsust, asjakohasust, õigeaegsust ega täielikkust.

bottom of page