top of page

Οροι και Προϋποθέσεις

 


1. Η αποδοχή σας.


Ενημέρωση: 06.10.2020 Καλώς ορίσατε στους Όρους Χρήσης για το cryptocurrrencyUSA.net και σχετικούς ιστότοπους και υπηρεσίες. Αυτή είναι μια συμφωνία ("Συμφωνία") μεταξύ του ονόματος κατόχου του ιστότοπου FuturesReferralCode.com, Emre Ata ("Εταιρεία", "εμείς", "εμάς" και "μας"), του ιδιοκτήτη και χειριστή του FuturesReferralCode.com και οποιασδήποτε άλλης Εταιρείας -ιστότοπους, λογισμικό ή/και άλλες σχετικές υπηρεσίες (συλλογικά, ο "Ιστότοπος") και εσείς ("εσείς", "σας" ή "χρήστες(οι)"), χρήστης του ιστότοπου. Κάνοντας κλικ στο «Συμφωνώ», αποκτώντας πρόσβαση ή χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies. Η Ιστοσελίδα δεν προορίζεται για χρήστες στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, εκτός από την παρούσα Συμφωνία, δεν θα έχετε δικαιώματα ή πρόσβαση στον Ιστότοπο. Ούτε η Εταιρεία ούτε κανένα από τα στελέχη, τα μέλη, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους αντιπροσώπους ή τους ανεξάρτητους εργολάβους της δεν είναι, υπό τις ιδιότητές της, αδειοδοτημένοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, εγγεγραμμένοι επενδυτικοί σύμβουλοι ή εγγεγραμμένοι χρηματιστές-διαπραγματευτές. Ούτε η Εταιρεία ούτε ο Ιστότοπος σκοπεύουν να παρέχουν επενδυτικές ή οικονομικές συμβουλές ή να κάνουν επενδυτικές συστάσεις, ούτε η Εταιρεία ασχολείται με τις συναλλαγές, ούτε κατευθύνει λογαριασμούς εμπορευμάτων ή παρέχει συμβουλές συναλλαγών εμπορευμάτων προσαρμοσμένες σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατάσταση. Τίποτα που περιέχεται στον Ιστότοπο ούτε στην παρούσα Συμφωνία αποτελεί πρόσκληση, σύσταση, προώθηση, έγκριση ή προσφορά από την Εταιρεία οποιασδήποτε συγκεκριμένης ασφάλειας, συναλλαγής ή επένδυσης. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε την παρούσα Συμφωνία, την Πολιτική Απορρήτου ή την Πολιτική Cookies και ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε όταν το κάνουμε. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ. Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Συμφωνία ή την Πολιτική Απορρήτου, απαγορεύεται και θα διακόψετε αμέσως τη χρήση της Ιστοσελίδας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο, πρέπει να είστε 18 ετών και άνω ή τουλάχιστον να έχετε ενηλικιωθεί στη δικαιοδοσία όπου διαμένετε ή από την οποία έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο.

​​

2. Αποποίηση ευθυνών ιστότοπου.


Όλο το περιεχόμενο που βρίσκεται στον Ιστότοπο και εντός του προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και προσφέρεται «ως έχει» χωρίς εγγύηση. Περιστασιακά, το υλικό που εμφανίζεται στον Ιστότοπο μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στον Ιστότοπό της είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο. Η εταιρεία μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στον Ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, η εταιρεία δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τα υλικά.

​​

3. Καμία εξάρτηση από πληροφορίες ιστότοπου.


Το γενικό περιεχόμενο στον Ιστότοπό μας παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες. Δεν προορίζεται να ισοδυναμεί με συμβουλές –και σίγουρα όχι επαγγελματικές συμβουλές– στις οποίες θα πρέπει να βασιστείτε. Παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να ενημερώσουμε τις πληροφορίες στον Ιστότοπό μας, δεν κάνουμε καμία δήλωση, εγγύηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι το περιεχόμενο στον Ιστότοπό μας είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο.

​​

4. Πρόσβαση και παραχώρηση άδειας χρήσης σε εσάς.


Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, η Εταιρεία σας χορηγεί περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί πώληση κανενός από τα δικαιώματά μας ως αποκλειστικού κατόχου πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εσάς και δεν μπορείτε να νοικιάσετε, νοικιάσετε, να δανείσετε, να εκχωρήσετε περαιτέρω άδεια ή να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας Συμφωνίας σε οποιονδήποτε άλλο. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν ή με την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή μας, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, να αντιγράψετε, να διανείμετε, να μεταδώσετε, να μεταδώσετε, να δημοσιεύσετε, να ανεβάσετε, να μοιραστείτε, να εμφανίσετε δημόσια, να "κατοπτρίσετε", να εκτελέσετε, να αναπαράγετε, να χρησιμοποιήσετε, να δημοσιεύσετε, να λάβετε άδεια χρήσης, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να κάνετε δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με, να μεταφέρετε ή να πουλήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο Ιστοσελίδας ή περιεχόμενο χρήστη που περιέχεται στον Ιστότοπο σε οποιονδήποτε άλλο υπολογιστή, διακομιστή, ιστότοπο ή άλλο μέσο ή για οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση. Δεν επιτρέπεται να αναπτύξετε ή να αντλήσετε για εμπορική πώληση δεδομένα σε αναγνώσιμη από μηχανή ή άλλη μορφή που ενσωματώνει ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε ουσιαστικό μέρος του Ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται να μεταφέρετε ή να αποθηκεύσετε δεδομένα που κατοικούν ή ανταλλάσσονται χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό δίκτυο για χρήση από περισσότερους από έναν χρήστες, εκτός εάν λάβετε προηγούμενη γραπτή άδεια από εμάς, η οποία ενδέχεται να παρακρατηθεί αδικαιολόγητα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο cryptocurrencyintheusa@gmail.com για να ζητήσετε οποιαδήποτε απαιτούμενη άδεια.

​​

Ως χρήστης της Ιστοσελίδας, δεν λαμβάνετε κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας. λαμβάνετε απλώς την προαναφερθείσα ανακλητή άδεια ή πρόσβαση που αναφέρεται παραπάνω. Η άδεια ή η πρόσβασή σας στον Ιστότοπο υπόκειται στις ακόλουθες απαιτήσεις:

​​

ένα. Δεν επιτρέπεται η αποσυμπίληση, η αναστροφή μηχανικού, η αποσυναρμολόγηση, η τροποποίηση, η ενοικίαση, η πώληση, η μετάφραση, η μίσθωση, ο δανεισμός, η διανομή ή η δημιουργία παράγωγων έργων ή βελτιώσεων στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε τμήμα του για οποιονδήποτε λόγο.

​​

σι. Δεν μπορείτε να μοιραστείτε την άδεια ή την πρόσβασή σας με άλλα μέρη, εκτός από όσα προβλέπονται από την παρούσα Συμφωνία, την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική Cookies ή τυχόν πρόσθετες συμφωνίες.

​​

ντο. Δεν μπορείτε να παραβιάσετε ή να παραβιάσετε την πνευματική ιδιοκτησία, το απόρρητο ή άλλα δικαιώματα

​​

Δ. Δεν επιτρέπεται να παραβιάζετε νόμους, κανόνες ή διαδικασίες των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας.

​​

προς το. Δεν επιτρέπεται να παραβιάσετε καμία από τις πρόσθετες πολιτικές της Εταιρείας.

​​

φά. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας παρά μόνο μέσω συγκεκριμένων καναλιών που παρέχονται από εμάς.

​​

σολ. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο σε υπολογιστή που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων, υποστήριξης ζωής ή άλλων κρίσιμων για την αποστολή εφαρμογών όπου μπορεί να διακυβεύεται ζωή ή περιουσία.

​​

η. Δεν επιτρέπεται να πουλήσετε, να εκμισθώσετε, να δανείσετε, να διανείμετε, να μεταβιβάσετε ή να παραχωρήσετε περαιτέρω άδεια στον Ιστότοπο ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν ή να αντλήσετε έσοδα από τη χρήση ή την παροχή του Ιστότοπου, εκτός εάν ενεργοποιηθεί μέσω της λειτουργικότητας του ιστότοπού μας.

​​

Λάβετε υπόψη ότι αυτή δεν είναι μια ολοκληρωμένη λίστα περιορισμών, εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς, ενδέχεται να ανακαλέσουμε την άδειά σας ή την πρόσβασή σας στη χρήση του ιστότοπού μας κατά την κρίση μας. Επιπλέον, ενδέχεται να ανακαλέσουμε την άδειά σας ή να περιορίσουμε την πρόσβασή σας στον Ιστότοπό μας, εάν πιστεύουμε ότι οι ενέργειές σας ενδέχεται να βλάψουν εμάς ή οποιονδήποτε από τους χρήστες μας.

​​

Η αποτυχία μας να ανακαλέσουμε την άδειά σας ή να περιορίσουμε την πρόσβαση δεν λειτουργεί ως παραίτηση από τη συμπεριφορά σας.

​​

Οι πληροφορίες που σας παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας και όλων των υλικών που περιέχονται σε αυτήν ή μεταφέρονται, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εικόνων, κειμένου, γραφικών, εικονογραφήσεων, λογότυπων, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, πνευματικών δικαιωμάτων, φωτογραφιών, ήχου, βίντεο, δεδομένων, δεδομένων τρίτων, ιστού υπηρεσίες, και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με αυτές, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας και των δικαιοπαρόχων της. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στο παρόν, τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν θα θεωρείται ότι δημιουργεί άδεια σε ή κάτω από τέτοια δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συμφωνείτε να μην πουλήσετε, αδειοδοτήσετε, νοικιάσετε, τροποποιήσετε, διανείμετε, αντιγράψετε, αναπαράγετε, μεταδώσετε, δημοσίως εμφανίσετε , εκτελεί δημόσια, δημοσιεύει, προσαρμόζει, επεξεργάζεται ή δημιουργεί παράγωγα έργα από οποιοδήποτε υλικό ή περιεχόμενο είναι προσβάσιμο από τον Ιστότοπο. Η χρήση της Ιστοσελίδας ή του υλικού σε αυτήν για οποιονδήποτε σκοπό που δεν επιτρέπεται ρητά από την παρούσα Συμφωνία απαγορεύεται αυστηρά.

Το FuturesReferralCode.com είναι το Binance και το Huobi, Gate io, Okx, Mexc, KuCoin Affiliate.

bottom of page